Coöperatie Food u.a.

FOOD is een coöperatie van praktijkhouders van diëtistenpraktijken in Nederland die samenwerking zoeken op onder andere vakinhoudelijk en praktijkorganisatorisch vlak. Binnen FOOD werken leden actief aan een positieve profilering van de diëtist als professional en aan de belangen van de gezamenlijke leden. Alleen diëtisten/praktijkhouders kunnen lid worden van FOOD.

FOOD heeft de volgende speerpunten:

Profilering van het belang van gezonde, passende voeding en het beroep diëtist.

Verbetering van de onderhandelingspositie van diëtisten bij zorgverzekeraars en zorggroepen.

Betere opname van dieetadvisering binnen de aanvullende verzekeringen.

Ontwikkelen en implementeren van kwaliteits-/prestatie indicatoren.

Waar mogelijk zal FOOD hierbij samenwerken met de NVD (Nederlandse Vereniging voor Diëtisten) en de DCN (Diëtisten Coöperatie Nederland), maar uitdrukkelijk ook een eigen koers bepalen en standpunt innemen.

Ledenkorting

Leden van FOOD krijgen korting op het scholingsaanbod van de HAN. Voor het actuele aanbod zie Han.nl.

Het bestuur

Het bestuur van FOOD bestaat uit:
Jolande van Teeffelen, voorzitter
André Vervloet, penningmeester
Saskia van Os,
Miranda Kienhuis